© Corné van Oosterhout / Nature in Stock

Wat is Waarheid?

Intro

Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid?
(Johannes 18:38)

Wat is waarheid? Deze vraag stelde Pilatus aan Jezus Christus.

Pilatus geloofde, zoals zo veel mensen doen, dat er niet zoiets bestaat als absolute waarheid en dat de waarheid relatief is. Mensen kunnen geloven wat ze willen en dat wordt dan de waarheid.

De waarheid is dat de waarheid bestaat. De waarheid is dat de waarheid gekend kan worden.
Je hebt de waarheid en de leugen. Deze zijn onverenigbaar en zijn elkaars tegenpool. Zowel de waarheid als de leugen zijn absoluut. De waarheid is puur en is 100%. Zodra de waarheid vermengd met de leugen vermengd wordt, is deze niet langer puur en veranderd in 100% leugen.

De leugen regeert

Want de waarheid struikelt op de straat… Ja, de waarheid ontbreekt.
(Gedeeltelijk aangehaald – Jesaja 59:14-15)

De waarheid wordt in onze tijd veracht en vertrapt op straat. De ongemakkelijke waarheid wordt veranderd in een makkelijk te slikken leugen en door de gehele samenleving heen doet men de waarheid geweld aan:

 • Bedrijven en winkeliers liegen voor financieel gewin, en de mensen vinden het prima.
 • Media drukken de leugen af en verkondigen leugens in het nieuws, en de mensen vinden het prima.
 • Politici liegen wanneer hun lippen bewegen, en de mensen vinden het prima.
 • De waarheid wordt ingeruild voor de leugen, en de mensen vinden het prima.

De waarheid triomfeert

U kent vast het spreekwoord “al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”. Mensen liegen en bedriegen en bedekken hun leugens met nog meer leugens. Uiteindelijk wint de waarheid en komt deze altijd naar boven. Soms duurt het even, maar de waarheid zal altijd de leugen ontmaskeren.

En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
(Johannes 8:32)

Om vrijgemaakt te worden door de waarheid moet u eerst de waarheid zoeken, dan met onverdeelde aandacht ernaar luisteren, daarna de waarheid begrijpen en tot slot de waarheid geloven.
Om de waarheid te vinden moet u naar de bron van waarheid gaan. De waarheid heeft één bron: God. God heeft ook een boek geschreven, de Bijbel. Hierin kunnen wij de waarheid vinden die we nodig hebben.

De Bijbel geeft antwoord op fundamentele levensvragen als:

 • Hoe is het leven ontstaan?
 • Waarom is er zoveel kwaad in onze wereld?
 • Waarom doet God niets?
 • Wat is het kwaad?
 • Waarom gaan we dood?
 • Wat is de dood?
 • Wat komt er na de dood?
 • Wat is het doel van mijn leven?

Als u de waarheid zoekt en antwoord wilt op deze vragen nodig ik u uit de evangelieboodschap op deze website lezen.

De boodschap is erg uitgebreid en het kan handig zijn om het te spreiden over meerdere dagen of dagdelen. De reden dat ik zoveel uitleg in de komende hoofdstukken is dat ik wil dat u begrijpt wat de Bijbel u vertelt en wat het ware Christendom betekent. Geen verzinsels, maar gewoon wat er in de Bijbel staat. De waarheid!