© Corné van Oosterhout / Nature in Stock

Wat is Waarheid?

Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid?
(Johannes 18:38)

Wat is waarheid? Deze vraag stelde Pilatus aan Jezus Christus.

Veel mensen denken dat er vele waarheden zijn en dat absolute waarheid niet bestaat. Anderen zijn nihilist en geloven niet dat er zoiets als waarheid bestaat.

De waarheid is dat de waarheid bestaat. De waarheid is dat de waarheid gekend kan worden.
Je hebt de waarheid en de leugen. Deze zijn onverenigbaar en zijn elkaars tegenpool. Zowel de waarheid als de leugen zijn absoluut. De waarheid is puur en is 100%. Zodra de waarheid vermengd met de leugen vermengd wordt, is deze niet langer puur en veranderd in 100% leugen.

De waarheid heeft één bron: God. God heeft ook een boek geschreven, de Bijbel. Hierin kunnen wij de waarheid vinden, die we nodig hebben.

De Bijbel geeft antwoord op fundamentele levensvragen als:

  • Hoe is het leven ontstaan?
  • Waarom is er zoveel kwaad in onze wereld?
  • Waarom doet God niets?
  • Wat is het kwaad?
  • Waarom gaan we dood?
  • Wat is de dood?
  • Wat komt er na de dood?
  • Wat is het doel van mijn leven?

Als u antwoord wilt op deze vragen, kunt u meer lezen op deze website. Neem de tijd en verspreidt het lezen over een langere periode.