Stuur een bericht!

Over vragen

En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen.
En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen;
Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan; of God hun te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid,
En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.
(2 TimotheĆ¼s 2:23-26)

Daarom zal ik:

  • oprechte en serieuze vragen altijd zo goed mogelijk beantwoorden. Bij het beantwoorden van deze vragen zal ik altijd het Woord van God gebruiken. Het Woord van God is de kracht van God om iemands hart te veranderen en niet het gebruik van mooie woorden. U kunt Gods Woord accepteren of afwijzen;
  • vragen die dwaas en zonder lering zijn niet beantwoorden. Dwaze vragen hebben als doel de waarheid te verbergen of te verdraaien, twijfel te zaaien of eindeloos te debatteren. Dwaze vragen zijn niet de moeite om te beantwoorden en een verspilling van tijd.

Als u oprechte vragen heeft

Laat u vooral niet weerhouden mij een bericht te sturen met de onderstaande knop.