Stuur een bericht!

Over vragen

En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen.
En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen;
Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan; of God hun te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid,
En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.
(2 TimotheĆ¼s 2:23-26)

  • Serieuze vragen zal ik beantwoorden.
  • Vragen die dwaas en zonder lering zijn zal ik niet beantwoorden. Dwaze vragen hebben als doel de waarheid te verbergen of te verdraaien, twijfel te zaaien of eindeloos te debatteren. Dwaze vragen zijn niet de moeite om te beantwoorden en een verspilling van tijd.
  • Ik zal altijd het Woord van God gebruiken om vragen te beantwoorden. Het Woord van God is de kracht van God om iemands hart te veranderen en niet het gebruik van mooie woorden.
  • U kunt Gods Woord accepteren of afwijzen.

Over het delen van informatie

In de moderne tijd van smartphones en social media gooien veel mensen van alles op het internet. Het spreekwoord zegt: “What happens on the internet, stays on the internet” of “Wat er op het internet gebeurt, blijft op het internet”.

  • Ik ben een vreemde voor u. U kent mij niet en omgekeerd geldt hetzelfde.
  • Deel daarom alleen informatie die u met een vreemde zou delen.
  • Denk goed na over wat u deelt en klik/tik niet te snel op de verzendknop.

Als u het nog steeds aandurft…

Ik ben heel aardig hoor! Laat u niet weerhouden met de onderstaande knop mij een bericht te sturen.